Sidhuvudbild

Föreläsningar

RGRM - the Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method

Ole Moe sitter i styrelsen för RGRM Nordic AB och är huvudansvarig för föreläsningar. I föreläsningen om RGRM presenteras metoden och historien bakom och publiken får aktivt delta i övningar till stor glädje.
Föreläsningens längd är ca 1,5 tim