Sidhuvudbild

Målgrupper

RGRM-Metoden är utformad för att tilltala och hjälpa människor med skador och sjukdomar i nervsystem och hjärna. Metoden har blivit ett komplement till övrig behandling.

Målgrupperna är i första hand: Rehabilitering, habilitering, skola, förskola, särskola, arbetsliv, idrottrörelse, folkbildning och teambuilding.
Metoden används både inom sjukvården som rehabiliteringsresurs samt i den privata sektorn.

Strokepatienter: Hittills har metoden med störst framgång praktiserats inom strokevård där också dokumenterade forskningsstudier genomförts. I dag finns det ett flertal verksamma RGRM-grupper inom stroke-rehabiliteringen.

Psykiatripatienter: Metoden har blivit ett komplement till övrig behandling inom psykiatrin, t.ex. i arbetet med personer som har DAMP, ADHD, Parkinson, demens och autism.

RGRM Metoden är också utmärkt som friskvård.