Sidhuvudbild

Metodens bakgrund

1980 befann sig Ronnie Gardiner på Kanarieöarna för att framträda och det var i samband med denna vistelse som han av en händelse råkade se en ung man som varken hade armar eller ben och ändå utstrålade en enorm glädje (http://www.mikael-unlimited.se).
Detta fick Ronnie att känna stor tacksamhet för sina armar och ben och möjligheten att kunna spela trummor. Då funderade han på hur hans kunskaper inom trumspelande kunde hjälpa andra.

Att spela trummor går ut på är att använda armar och ben i samverkan, men oberoende av varandra. Till detta krävs också samtidigt en förmåga att läsa noter och följa en dirigent. Att spela trummor kräver ett stort samspel mellan hjärnans olika centra både vad gäller motorik, läsning, koordination, uthållighet, minne, rytmkänsla och kanske tal och sång.

Med utgångspunkt från denna händelse utvecklade Ronnie Gardiner RGRM Metoden.