Sidhuvudbild

RGRM

RGRM Metoden eller The RGRM Method står för
The Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method
och har skapats av jazzmusikern Ronnie Gardiner.
Ole Moe är den som har störst erfarenhet av metoden som han arbetat med sedan introduktionen på Stroke Forum i augusti 1999.