Sidhuvudbild

Sjung all vindar

Sånger av Lasse Dahlquist

Under sju år var Ole Moe med i styrelsen för Lasse Dahlquist-sällskapet i Göteborg.
2004 delade han Lasse Dahlquist-stipendiet
med Ingeborg Gillner.
Sångerna i programmet finns på cd:n Beatrice,
som kan beställas från Moton AB
eller köpas i samband med föreställning.
Pris: 120 kr + frakt